Cviky

Ruce

Bicepsový zdvih na spodní kladce ve stoje

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže V základním postoji jsou chodidla v šíři ramen a špičky mírně vytočené ven. Uchopte tyč podhmatem v šířce ramen,...

Bicepsový zdvih s jednoručkami vsedě

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže Posaďte se na konec lavice a narovnejte se. Jednoručky držte v každé ruce neutrálním úchopem (prsty směřují...

Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoje

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže Není vhodný pro začátečníky! V základním postoji jsou chodidla v šíři ramen a špičky mírně vytočené ven. Uchopte...

Bicepsový zdvih jednoruč o koleno

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže Posaďte se na lavičku rozkročmo, chodidla jsou celou plochou na zemi. Vezměte jednoruční činku, předkloňte se a opřete se...

Tricepsové zapažování v předklonu (Kick – back)

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže Klekněte si jednou nohou na lavici, předkloňte se tak, aby záda byla rovnoběžně se zemí a rukou se opřete o lavici. Nastavte ruku...

Tricepsová extenze s lanem

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže Postavte se čelem k horní kladce a uchopte lano tak, aby dlaně směřovaly k sobě. Postavení chodidel může být paralelní. Mírně...

Tricepsové kliky na bradlech na stroji s dopomocí

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže Chytněte se rukama bradel a klekněte si na pojízdný vozík. Ve vzporu na bradlech zpevněte střed těla a narovnejte se. Lokty po celou...

Tricepsový tlak za hlavou s jednoruční činkou vsedě

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže Posaďte na lavičku, chodidla spočívají na zemi. Uchopte činku oběma rukama pod osou činky tak, aby vnitřní plocha kotouče...