Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoje

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže

Není vhodný pro začátečníky!

V základním postoji jsou chodidla v šíři ramen a špičky mírně vytočené ven.

Uchopte činku podhmatem v šířce ramen, natáhněte paže a podsaďte pánev.

Zvedejte činku nahoru.

V horní poloze v nejvyšším bodě dráhy pohybu na chvíli činku zastavte.

V dolní poloze zůstávají lokty nepatrně pokrčené a pohyb se nezastavuje.

Zdvih i brzdění činky se provádí bez švihu, pomalým nepřetržitým pohybem.

Při pohybu dolů je nádech, nahoru výdech.

 

Chyby: prohýbání se v bedrech, švihové provedení