Cviky

Nohy

Zanožování ve stoji na stroji

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na celý sval hýžďový Opřete se o opěrku v ohnutém předklonu a sklopte hlavu, tím znesnadníte aktivaci zádového svalstva. Pokrčte nohu, na které...

Addukce (snožování) na stroji vsedě

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na vnitřní stranu stehen (přitahovače stehen) Sedněte si na stroj, opřete si záda o opěrku, podsaďte pánev. V základní poloze špičky a kolena...

Abdukce (roznožování) vsedě na stroji

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na tvarování boků a vnější strany stehen Sedněte si na stroj, opřete záda o opěrku, podsaďte pánev. Špičky nohou dejte do flexe. S výdechem...

Výpady vzad a chůze ve výpadu vpřed

Svalová partie:

Tento cvik procvičí přední a zadní stranu stehen a hýžďové svaly Zaujměte postoj s chodidly od sebe na šířku kyčlí, mějte zpevněné břišní svalstvo a rovná...

Dřepy

Svalová partie:

Dřepy jsou nejúčinnějším cvikem pro rozvoj svalstva nohou Základní postoj je ve stoji s nohama rozkročenýma přibližně na šíři ramen a se špičkami chodidel mírně...

Vodorovný leg press vsedě

Svalová partie:

Komplexní cvik na dolní končetiny Zaujměte na stroji výchozí polohu. Umístěte chodidla doprostřed opěrné desky, vzdálena od sebe na šířku pánve. V průběhu celého...

Zakopávání na stroji vleže

Svalová partie:

Základní cvik na zadní stranu stehen Lehněte si na břicho s koleny těsně za koncem lavičky, odporový válec by měl být nastaven vzadu na úrovni kotníků. Hlava leží...

Předkopávání na stroji vsedě

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na posílení přední strany stehen Posaďte se na sedačku posilovacího stroje a chytněte se držadel na jejím boku. Polohu holení nastavte vůči odporovému...