Tricepsové zapažování v předklonu (Kick – back)

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže

Klekněte si jednou nohou na lavici, předkloňte se tak, aby záda byla rovnoběžně se zemí a rukou se opřete o lavici.

Nastavte ruku do výchozí polohy – loket u těla, předloktí je kolmo k zemi a trupu.

Zvedejte činku nahoru, aby paže v konečné pozici byla rovnoběžně s trupem.

Pohyb vychází z lokte, nadloktí se během cviku nehýbe a je přitisknuté k tělu.

Ve výchozí pozici se nadechujte a s natahováním paže vydechujte.

Chyby: švihové provedení