Bicepsový zdvih jednoruč o koleno

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení bicepsu paže

Posaďte se na lavičku rozkročmo, chodidla jsou celou plochou na zemi.

Vezměte jednoruční činku, předkloňte se a opřete se nadloktím o vnitřní část stehna, druhá paže je opřená o druhé stehno a podpírá trup.

Nadechněte se a začněte pohyb s mírně pokrčeným loktem.
Zvedejte činku vzhůru, až se téměř dotkne hrudníku. Na konci pohybu vydechujte.

Koncentrujte se na ohyb paže prováděný pouze bicepsem bez jakéhokoliv švihání tělem.

Po dokončení určitého počtu opakování procvičte druhou paži.

Chyby: souhyby těla