Tricepsový tlak za hlavou s jednoruční činkou vsedě

Svalová partie:

Cvik je určen na posílení tricepsu paže

Posaďte na lavičku, chodidla spočívají na zemi.
Uchopte činku oběma rukama pod osou činky tak, aby vnitřní plocha kotouče spočívala na dlaních s překříženými prsty.
Lokty směřují vpřed a trup je držen stále vzpřímeně.

Pohyb začíná ve vzpažení.
Pomalu spouštějte činku za hlavu až do okamžiku, kdy je v loktech pravý nebo menší úhel, pak ji vraťte do původní polohy a propněte lokty.
Pohyb je plynulý dolů i nahoru.

Při spouštění činky dolů je nádech, nahoru je výdech.

Chyby: švihový způsob provedení, neúplné natažení paží