Cviky

Všechny svalové partie

Zakopávání na stroji vleže

Svalová partie:

Základní cvik na zadní stranu stehen Lehněte si na břicho s koleny těsně za koncem lavičky, odporový válec by měl být nastaven vzadu na úrovni kotníků. Hlava leží...

Předkopávání na stroji vsedě

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na posílení přední strany stehen Posaďte se na sedačku posilovacího stroje a chytněte se držadel na jejím boku. Polohu holení nastavte vůči odporovému...

Rozpažování na rovné lavici

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na rozvoj střední části prsních svalů Lehněte si na záda na rovnou lavici. Chodidla spočívají celou plochou na zemi. Hlava, záda a hýždě jsou...

Shyby širokým úchopem na stroji s dopomocí

Svalová partie:

Shyby jsou jedním ze základních cviků pro rozvoj zádových svalů. Nastavte si zátěž, která vám umožní provést předepsaný počet opakování, a klekněte si na pojízdný...

Vodorovné přítahy na stroji vsedě

Svalová partie:

Tento cvik působí na rozvoj širokého svalu zádového Sedněte si na sedadlo obličejem k operce. Chodidla jsou na zemi, kolena musí být ohnutá přibližně v pravém...

Šikmé zkracovačky

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na horní část šikmých břišních svalů. Lehněte si na podlahu, nohy mírně pokrčte v kolenou, chodidla jsou na zemi nebo je můžete volně položit na...

Peck – deck

Svalová partie:

Tento cvik umožňuje izolované procvičení prsních svalů Nastavte si sedátko stroje tak, aby paže byly v jedné rovině s rameny či mírně pod nimi. V sedu se pevně opřete...

Tlak na stroji vsedě

Svalová partie:

Tento cvik je na procvičení prsních svalů Nastavte si výšku sedačky tak, aby úchop byl přibližně ve výšce ramen nebo nepatrně níž. Sedněte si rovně, zády se zapřete...

Opačné zkracovačky

Svalová partie:

Opačné zkracovačky jsou na procvičení dolní části břicha. Lehněte si na záda na lavici a držte se rukama za hlavou. Tímto zajistíte fixaci trupu. Na zemi si dejte ruce...

Přítahy na kladce vsedě – veslování

Svalová partie:

Tento cvik je zaměřen na střední a zevní část zad. Sedněte si na lavičku před kladkou, chodidla položte na stupačky. Uchopte držadlo, posuňte se dozadu, dokud trup nebude...