Zanožování ve stoji na stroji

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na celý sval hýžďový

Opřete se o opěrku v ohnutém předklonu a sklopte hlavu, tím znesnadníte aktivaci zádového svalstva.
Pokrčte nohu, na které stojíte – napomůže to udržet pánev stále v podsazení.

Začátek pohybu (maximální flexe v kyčli) působí na dolní část hýžďového svalu a konec pohybu (zanožení) na jeho horní část.
Pokud budete provádět cvik v zmenšeném rozsahu (z přinožení do zanožení), budete posilovat jen horní část svalu.

Při cvičení na tomto stroji není vhodný pohyb beder.
Soustřeďte se na práci hýždí od samého začátku pohybu.
Rozsah pohybu by měl být co největší, ale dokončení nesmí vyvolat prohnutí v bedrech.

Při zanožení je výdech, při brzdění – nádech.

Chyby: prohnutí v bedrech