Vodorovné přítahy na stroji vsedě

Svalová partie:

Tento cvik působí na rozvoj širokého svalu zádového

Sedněte si na sedadlo obličejem k operce.
Chodidla jsou na zemi, kolena musí být ohnutá přibližně v pravém úhlu.

Při cvičení držte ramena na místě, nezvedejte je nahoru, při kontrakci táhněte lopatky k sobě a dolů, nadloktí dozadu.
Soustřeďte se na zádové svaly a ne na svaly rukou.
Nadechujte se při natahování rukou, vydechujte s pohybem dozadu při kontrakci svalů.

Tento cvik s paralelním úchopem působí na vnější dolní část širokého svalu zádového, zatímco cvičení s lokty stranou (horizontální úchop) více působí na výše položené partie zádových svalů.

Chyby: zvedání ramen, lokty od těla, rychlý a neúplný pohyb, prohýbání se v kříži.