Upažování s jednoručními činkami ve stoji

Svalová partie:

Tento cvik je zaměřen na posilování střední části deltových svalů

Zaujměte polohu ve stoji mírně rozkročném s podsazenou pánví.
Na začátku cviku jsou ruce podél těla dlaněmi k sobě, činky držte neutrálním úchopem.

Nadechněte se a zvedejte ruce nahoru, které jsou mírně pokrčené v loktech.
Pohyb je plynulý a končí v poloze, kdy jsou činky mírně nad rameny.
Dlaně teď směřují dolů.
Výdech je v okamžiku dosáhnutí horní fáze cviku.

Cvik se může provádět jak ve stoji, tak vsedě.

Chyby: krčení ramen, rychlý a švihový pohyb