Tlaky s jednoručními činkami vsedě

Svalová partie:

Tento cvik aktivuje přední a střední část deltových svalů

Sedněte si na lavičku s opěrkou pro záda, chodidla položte na zem celou plochou a zpevněte břicho.
Ramena stahujte směrem vzad, hrudník držte vzpřímeně a páteř v jejím přirozeném zakřivení.
Držte činky vedle ramen, dlaně směřují vpřed.

Nadechněte se, zvedejte činky přímo vzhůru nad hlavu a vydechujte.
V horní poloze s nataženými pažemi na chvilku pohyb zastavte.

Pohyb je kontrolovaný.
Tlak je veden buď čistě svisle, nebo obloukovitým pohybem.

Chyby: prohýbání se v zádech