Předkopávání na stroji vsedě

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na posílení přední strany stehen

Posaďte se na sedačku posilovacího stroje a chytněte se držadel na jejím boku.
Polohu holení nastavte vůči odporovému válci tak, aby kolenní kloub měl přibližně pravý úhel.
Kraj lavičky by měl být těsně pod koleny, odporový válec na úrovni kotníků.
Celou dobu cvičení mějte opřená záda a nepředsunujte hlavu.

Proveďte s výdechem přednožování až do úplného propnutí v kolenou (extenze).
V maximálním propnutí pohyb na vteřinu zastavte a poté se pomalým pohybem s nádechem vracejte do výchozí polohy.
Držte špičky přímo vpřed nebo v mírné zevní rotaci.

Začátečník nebo cvičící s problémy v kolenním kloubu by neměl překračovat pravý úhel ve spodní části pohybu.

Chyby: neúplný rozsah, kdy nedochází k propnutí v kolenou