Peck – deck

Svalová partie:

Tento cvik umožňuje izolované procvičení prsních svalů

Nastavte si sedátko stroje tak, aby paže byly v jedné rovině s rameny či mírně pod nimi.
V sedu se pevně opřete zády o opěradlo stroje, předloktí umístěte na opěrky na stranách stroje, rukama uchopte držadla.
Celé předloktí včetně loktů by mělo spočívat na opěrkách.
Chodidla jsou celou plochou na zemi, v kolenou je pravý úhel.

Nadechněte se a zadržte dech, tlačte lokty na opěrky a přibližujte je k sobě.
Na konci pohybu vydechněte. V této poloze tlačte ruce k sobě a udržte je tak 1-2 vteřiny.

Kontrolujte zpětný pohyb po celou dobu cvičení až do okamžiku, kdy jsou lokty opět v jedné linii s rameny.
Během zpětného pohybu do původní polohy nepovolujte úplně svaly, aby nebyla přetěžována ramena a nedošlo ke zranění.
V počáteční poloze se zastavte a pokračujte v dalším opakování.

Chyby: příliš prudké, nekontrolované spouštění zátěže, tím se vystavujete nebezpečí poranění úponů prsních svalů