Addukce (snožování) na stroji vsedě

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na vnitřní stranu stehen (přitahovače stehen)

Sedněte si na stroj, opřete si záda o opěrku, podsaďte pánev.
V základní poloze špičky a kolena směřují vzhůru.
S výdechem snožujte.
S nádechem se vraťte do výchozí pozice.
Váhu zátěže úplně neuvolňujte.

Chyby: vnější rotace v kyčli s vytočením špiček a kolen směrem ven