Abdukce (roznožování) vsedě na stroji

Svalová partie:

Cvik je zaměřený na tvarování boků a vnější strany stehen

Sedněte si na stroj, opřete záda o opěrku, podsaďte pánev.
Špičky nohou dejte do flexe.
S výdechem roznožujte.

Rozsah pohybu je omezen tak, aby bedra byla plně přitisknuta na sedadlo stroje.
S nádechem se vraťte do výchozí pozice.
Váhu zátěže úplně neuvolňujte.

Zapojení hýžďových svalů bude intenzivnější, pokud se při cvičení předkloníte.
Čím je předklon větší, tím větší je rozsah pohybu.
Předklon však nesmí přetěžovat bedra, proto se trup podpírá rukama.

Chyby: vysazení pánve