Šikmé zkracovačky

Svalová partie:

Cvik je zaměřen na horní část šikmých břišních svalů.

Lehněte si na podlahu, nohy mírně pokrčte v kolenou, chodidla jsou na zemi nebo je můžete volně položit na lavičku.
Ruce podpírají hlavu v základní poloze – hlava v prodloužení páteře, mírný předklon bradou k hrudníku, ramena jsou stažená dolů.
Během cviku se rukama pouze jemně dotýkejte hlavy, netahejte za ni, předejdete tím problémům s krční páteří.
Pokud máte slabší břišní svaly, dejte ruce překřížené na hrudník.

Bedra pevně přitiskněte k podložce a zpevněte břišní svaly.
Nadechněte se a při pohybu nahoru rotujte hrudník vůči fixované pánvi.
Rameno přibližujte po diagonále k protilehlé kyčli, zvedejte se tahem břišních svalů.
Současně se zvedáním trupu vydechujte.

Nesnažte se zvednout celé tělo, zvedání horní části trupu končí u okraje pánve, která se nezvedá, pohyb v kyčli není.
Pohyb nahoru nedělejte švihem a dolů nepadejte.

Chyby: tahaní za hlavu, zvedaní švihem, podsunutí nártů pod oporu (zaháknutí)